Λωτοί

Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις του λωτού

lotoiΟ λωτός καλλιεργείται από εύκρατες έως τροπικές περιοχές. Αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες, αν και απαιτεί την επίδραση χαμηλών κατά το χειμώνα για τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών. Αντέχει μέχρι -15 °C.

Εδάφη

Ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη, προτιμά όμως τα ηλιόλουστα μέσης σύστασης έως βαριά εδάφη.

Προετοιμασία εδάφους

Γίνεται ένα όργωμα σε όλη την επιφάνεια του αγρού και σε βάθος 25-30 cm. Ακολουθούν λίπανση του εδάφους, φρεζάρισμα, και τέλος σχεδίαση φυτεύσεως και φύτευση των δενδρυλλίων.  Σε αβαθή και άγονα εδάφη και σε ποικιλίες μέσης ή και ανεπαρκούς ζωηρότητας, τα δενδρύλλια φυτεύονται σε αποστάσεις 4,5 x 4 m. Αντίθετα όταν η εγκατάσταση αφορά φυτά ποικιλίας με μεγάλη ζωηρότητα, σε εδάφη βαθιά, γόνιμα και καλά αποστραγγισμένα πρέπει να χρησιμοποιούνται λιγότερο πυκνά σχήματα εγκατάστασης, όπως είναι 5 x 5,5 m ή 6 x 6 m.

Συγκομιδή – Συντήρηση

Η συγκομιδή πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο – Νοέμβριο. Μείωση παραγωγής, προκαλείται από ηλιόκαυμα και άνεμο, ενώ η υψηλή υγρασία κοντά στη συγκομιδή προκαλεί δερματώσεις. Για την αφαίρεση στυφότητας πριν τη συντήρηση ή διάθεση, οι καρποί διατηρούνται για 1- 3 ημέρες σε δωμάτιο με 90% CO2 ή με διατήρηση σε σακούλες με ή χωρίς προσθήκη 35% αλκοόλης σε νερό για 10 – 14 ημέρες στους 10 -15ο C. Ή με διατήρηση σε 0% O2. Αν συγκομιστούν άωροι καρποί, πρώτα αφαιρείται η στυφότητα και μετά ωριμάζουν παρουσία 5 ppm αιθυλενίου. Η συντήρηση γίνεται στους 0ο C με 5% CO2 + 2% O2 για 5 μήνες. Στους 0ο C μέσα σε σακούλες ερμητικά κλεισμένες (τροποποιημένη ατμόσφαιρα) για 4 μήνες.